Śrī Śrī Śikṣāṣṭakam

Letra

(1)
ceto-darpaṇa-mārjanaḿ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇaḿ śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇaḿ vidyā-vadhū-jīvanam ānandāmbudhi-vardhanaḿ prati-padaḿ pūrṇāmṛtāsvādanaḿ sarvātma-snapanaḿ paraḿ vijayate śrī-kṛṣṇa-sańkīrtanam

(2)
nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi durdaivam īdṛśam ihājani nānurāgaḥ

(3)
tṛṇād api sunīcena taror api sahiṣṇunā amāninā mānadena kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

(4)
na dhanaḿ na janaḿ na sundarīḿ kavitāḿ vā jagad-īśa kāmaye mama janmani janmanīśvare bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi

(5)
ayi nanda-tanuja kińkaraḿ patitaḿ māḿ viṣame bhavāmbudhau kṛpayā tava pāda-pańkaja- sthita-dhūlī-sadṛśaḿ vicintaya

(6)
nayanaḿ galad-aśru-dhārayā vadanaḿ gadgada-ruddhayā girā pulakair nicitaḿ vapuḥ kadā tava nāma-grahaṇe bhaviṣyati

(7)
yugāyitaḿ nimeṣeṇa cakṣuṣā prāvṛṣāyitam śūnyāyitaḿ jagat sarvaḿ govinda-viraheṇa me

(8)
āśliṣya vā pāda-ratāḿ pinaṣṭu mām adarśanān marma-hatāḿ karotu vā yathā tathā vā vidadhātu lampaṭo mat-prāṇa-nāthas tu sa eva nāparaḥ